fbpx

Nieuws

POZ, VAPZ, IPT, winstdeelname, anticipatieve heffing, solidariteitsbijdrage, … Wat houden deze formules in en hoe verloopt de eindtaxatie? VAPZ is zonder twijfel de meest interessante formule.

Kmo’s kunnen van een gunstiger tarief in de vennootschapsbelasting genieten onder bepaalde voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat de onderneming aan minstens één bedrijfsleider-natuurlijke persoon, een minimale bezoldiging van 45.000 euro bruto uitkeert.

Een onderneming die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van de investeringen mag aftrekken van de belastbare winst.

Met ingang van dit jaar daalt de vennootschapsbelasting. De wijziging verloopt in 2 fases.

Gezien de beperkte elektrische actieradius van sommige plug-inhybrides gelden vanaf 2020 nieuwe maatregelen die de fiscale voordelen van deze wagens sterk beperkt.

Vennootschappen moeten voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden. Het is belangrijk dat de vennootschap dit tijdig en op de juiste manier doet, want het nalaten hiervan kan een behoorlijk prijskaartje met zich meebrengen.