fbpx

Nieuws

Start u uw zaak als een eenmanszaak of vennootschap? We krijgen regelmatig deze vraag. Terecht, want de vraag is niet even eenduidig om te beantwoorden. In dit artikel beperken we ons tot de echte starters die niet met andere partners/aandeelhouders in zee gaan.

Wanneer een vennootschap een woning gratis ter beschikking stelt voor privégebruik, is er in hoofde van de ontvanger een belastbaar voordeel van alle aard. De berekening van dit voordeel heeft al heel veel inkt doen vloeien.

De voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren worden gestort op het nieuw rekeningnummer. Ook de gestructureerde mededeling wijzigt.

Vennootschappen, verenigingen, stichtingen en trusts zullen binnenkort hun uiteindelijke begunstigden bekend moeten maken via het UBO-register. De deadline van 30 november 2018 is verlengd tot 31 maart 2019.

Vennootschappen, verenigingen, stichtingen en trusts zullen binnenkort hun uiteindelijke begunstigden bekend moeten maken via het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner). FINUM Accountants maakt voor u de nodige formaliteiten in orde. We hebben hiervoor wel uw mandaat nodig. Hieronder een beknopt kort stappenplan om dit mandaat te valideren. Let wel, de termijn voor het registreren van gegevens van uiteindelijke begunstigden in het UBO-register wordt verlengd tot 30 september 2019!

Het erfrecht wijzigde op 1 september 2018.  Doel van deze hervorming was het beter aansluiten van de regels op de maatschappelijke realiteit. Zo heeft de erflater nu meer vrijheid en zekerheid om zijn nalatenschap te regelen. Wilt u de oude regels inzake de wijze en waardering van schenkingen behouden, dan kunt u een ‘verklaring van behoud’ afleggen.