fbpx

Finum heeft een vennoot die gecertifieerd is door het IAB om te zetelen als onafhankelijk bestuurder. Hij bezit de know how en de ervaring om op te treden als onafhankelijk bestuurder in vennootschappen.

Die know how wordt regelmatig up-to-date gebracht middels het bijwonen van speciefieke seminaries en opleidingen. De wetgever heeft het beroep van de accountant gereglementeerd met het oog op de bescherming van het algemeen belang, zodat de accountant steeds het vennootschapsbelang voor ogen moet houden bij het nemen van zijn beslissingen. 

Logo Be.tax advisors accountant cmjn

Button 3