fbpx

De fiscaliteit voor zowel vennootschappen als personen wordt er niet eenvoudiger op. Finum is uw gids in het oerwoud van wetten en regelgeving op het gebied van BTW, personen- en vennootschapsbelasting, met als doelobjectief deze regelgeving op de meest optimale manier toe te passen.

Nogal wat ondernemers denken bij het woord 'accountant' vooral aan boekhouding, fiscale aangiften, enz. Wij beschouwen dit als het Olympisch minimum.

Finum streeft ROI na voor zijn cliënteel. Door een combinatie van foutloze administratie (boekhouding, fiscus, BTW, ...) en deskundig advies inzake financieel, fiscaal en bedrijfsbeleid, willen wij meerwaarde creëren voor onze klanten.

Ondernemers moeten zich kunnen toeleggen op waar ze goed in zijn: ondernemen. Allerlei (belangrijke) randfenomenen zoals boekhouding, fiscale en financiële aspecten leiden ondernemers af van hun core business. Finum stelt zich tot doel om ondernemers op dat gebied te ontzorgen.