Onze Diensten

Vroeg of laat wordt iedere familiale ondernemer geconfronteerd met de overdracht en opvolging van de onderneming of vennootschap naar een nieuwe generatie. Continuïteit is de hoofdbezorgdheid in de overdracht van een familiale onderneming, de arbeid verricht door de vorige generatie mag niet zomaar verloren gaan, FINUM anticipeert, helpt bij de overdracht en zoekt naar de meest voordelige oplossing op het niveau van fiscaliteit en successie.

Finum staat ondernemers bij met raad en daad op diverse vlakken inzake bedrijfsbeheer. Enkele voorbeelden: CSR, IFRS-rapportering, audits (AML en statutair), KPC, BPP- en RJC-audits, van dossiervoorbereiding tot bijstand tijdens de audits.

Finum heeft een vennoot die gecertifieerd is door het IAB om te zetelen als onafhankelijk bestuurder. Hij bezit de know how en de ervaring om op te treden als onafhankelijk bestuurder in vennootschappen.

Als boekhoud- en accountantskantoor verricht Finum alle administratieve taken waartoe een onderneming verplicht is: boekhouding, BTW-aangifte, opmaken en neerleggen van de balans enz. Daarnaast biedt Finum een complete service op fiscaal gebied, alsook advies inzake HR.