fbpx

Nieuws

Drie jaar, zo lang heeft de controleur om te onderzoeken of het bedrag van de aangegeven inkomsten correct is.

Voordelen alle aard ontstaan wanneer de werkgever/vennootschap bepaalde voordelen toekent aan de bedrijfsleider of werknemer. De waarde van het voordeel wordt berekend aan de hand van formules met vastgelegde coëfficiënten of aan de hand van forfaitaire bedragen.

Midden 2017 werd de hervorming van de vennootschapsbelasting goedgekeurd. Eén van de positieve maatregelen is het stapsgewijs verlagen van het tarief van de vennootschapsbelasting.

Het voordeel alle aard voor bedrijfswagen wordt berekend aan de hand van een referentie-CO2-uitstoot. Deze referentie-uitstoot past men elk jaar aan aan de gemiddelde uitstoot van de nieuwe wagens.

Met de lente voor de deur is het tijd voor de schoonmaak. Ook in onze administratie kunnen we een en ander op orde zetten. Maar welke documenten moeten we nu eigenlijk bijhouden en hoe lang?

De tijdelijke verhoging van de eenmalige investeringsaftrek van 8% naar 20% is één van de positieve gevolgen van de wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 (BS 29.12.2017). Een bijzonder interessante maatregel.