Continuïteit is de hoofdbezorgdheid in de overdracht van een familiale onderneming, de arbeid verricht door de vorige generatie mag niet zomaar verloren gaan, FINUM anticipeert, helpt bij de overdracht en zoekt naar de meest voordelige oplossing op het niveau van fiscaliteit en successie.

Tevens zorgt FINUM ervoor dat er geen losse eindjes meer bestaan na overdracht zodat er gerust van een verdiend pensioen kan worden genoten.