fbpx

Midden 2017 werd de hervorming van de vennootschapsbelasting goedgekeurd. Eén van de positieve maatregelen is het stapsgewijs verlagen van het tarief van de vennootschapsbelasting.

Eén van de compenserende maatregelen hiervoor ging over de bijkomende afzonderlijke aanslag wegens ontoereikende minimumbezoldiging. Let wel, we schrijven in de verleden tijd want deze maatregel wordt nu afgevoerd.

Waarover gaat het?

Om de ‘vervennootschappelijking’ (eenmanszaken die massaal omvormen naar een vennootschap) tegen te gaan, werden twee compenserende maatregelen ingevoerd.

De eerste maatregel ging over het optrekken van de minimumbezoldiging van 36.000 EUR naar 45.000 EUR om te kunnen genieten van het verlaagde kmo-tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 EUR aan belastbaar inkomen.

De tweede maatregel betreft een sanctie voor vennootschappen die niet aan ten minste één van de bedrijfsleiders een minimumbezoldiging van 45.000 EUR toekennen. De afzonderlijke belasting van 5% zou berekend worden op het tekort aan bedrijfsleidersbezoldiging.

Voor beide maatregelen mag het bedrag aan bezoldiging lager zijn dan 45.000 EUR, op voorwaarde dat het bedrag minstens gelijk is aan het belastbaar resultaat.

Schrapping afzonderlijke aanslag

In het voorgelegde wetsvoorstel van 19 maart 2019 werd het artikel over de afzonderlijke aanslag geschrapt.

Let wel, om gebruik te kunnen maken van het kmo-tarief van 20% blijft de minimumbezoldiging van 45.000 EUR wel een vereiste.

Advies van Finum accountants

Nog vragen? Finum accountants geeft u graag meer uitleg over de hervorming van de vennootschapsbelasting.

 
CTA blok nieuwsbericht 2