fbpx

Het is niet ondenkbaar dat u uw beroepsmatige activiteiten wil voortzetten tijdens uw pensioen. Kan dit zo maar?

Mag je bijverdienen als zelfstandige als je gepensioneerd bent?

Sinds 2015 kunt u onbeperkt bijverdienen vanaf het begin van het jaar waarin u 65 jaar wordt (en u dus een eigen rustpensioen geniet) of wanneer u een vervroegd pensioen geniet, maar u reeds een loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft.

Wanneer u niet voldoet aan één van deze voorwaarden zal u uw inkomsten moeten beperken. Zo niet, dan wordt uw pensioen verminderd met het percentage van overschrijding van volgende grenzen (voor een zelfstandige):

Tot 1 januari van het jaar van de 65e verjaardag

U geniet een rustpensioen* en loopbaan < 45 jaar

U geniet enkel een overlevingspensioen*

Zonder kinderlast

Met kinderlast

Zonder kinderlast

Met kinderlast

€ 6.538,00

€ 9.807,00

€ 15.222,00

€ 19.027,00

 

Vanaf 1 januari van het jaar van de 65e verjaardag

U geniet enkel een overlevingspensioen* of een echtscheidingspensioen

Zonder kinderlast

Met kinderlast

€ 18.883,00

€ 22.969,00

 *Rustpensioen: Dit is uw wettelijk pensioen, het pensioen waarop u recht heeft op basis van de bijdragen die u tijdens uw loopbaan betaald heeft.
 
*Overlevingspensioen: Dit is het inkomen dat u ontvangt in het kader van het overlijden van de huwelijkspartner. Het maakt niet uit of de partner al dan niet gepensioneerd was.

Indien één van de partners een gezinspensioen geniet, zal de huwelijkspartner steeds de inkomsten moeten beperken en dit afhankelijk van de leeftijd van deze partner:

  • Indien < 65 jaar: € 6.538,00
  • Indien > 65 jaar: € 18.883,00

Als u uw beroepsmatige activiteiten voortzet, zal u nog steeds sociale bijdragen verschuldigd zijn op uw netto belastbaar inkomen uit uw zelfstandige activiteit.

Wat verandert fiscaal?

Fiscaal verandert er niets. De inkomsten uit de voortgezette activiteit zullen nog steeds belast worden als een beroepsinkomen of, in geval van een éénmanszaak, als winsten of baten. Dit inkomen wordt immers opgeteld bij het ontvangen pensioen bij het opmaken van uw aangifte in de personenbelasting. Het is dus belangrijk om steeds na te kijken wat de uiteindelijke belastingdruk zal zijn.

Een eventuele ontsnapping aan deze vaak hoge belastingdruk is het uitoefenen van de activiteiten binnen een vennootschap en dit eventueel gecombineerd met een onbezoldigd mandaat.

Heb je nog vragen? Neem contact om met de experten van Finum Accountants, wij kunnen dit uiteraard steeds dieper toelichten.

CTA blok nieuwsbericht 2

Lees ook