fbpx

RIP IAB. Het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) is niet meer. Tenminste, het zal er niet meer zijn na de overgangsperiode van 4 jaar.

Per 1 juni 2019 startte immers het proces van 4 jaar om de beide Beroepsinstituten te fusioneren: het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). Dan spreken we over het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA).

Waarom een fusie van IAB en BIBF?

Met de fusie wil men de kwaliteit van de service naar klanten toe verhogen. Daarnaast is het de bedoeling dat de buitenwereld (lees: de ondernemingen en particulieren) een duidelijker beeld krijgt welke beroepsbeoefenaar nu welke beroepsactiviteiten mag uitvoeren. Tenslotte komt dit nieuwe wetgevende kader ook tegemoet aan de eisen van Europa.

Nieuwe functietitels

Voorheen spraken we over erkend boekhouder en erkend boekhouder fiscalist, over accountants en belastingconsulenten. Deze titels gaan over in nieuwe ronkende namen:

Oude titel IAB en BIBF

Nieuwe titel IBA

Dienstverlening

Erkende boekhouder (-fiscalist)

(Fiscaal) Accountant

- Boekhoudkundige diensten

- Verstrekken advies

- Opmaken jaarrekening

- Nazicht zonder attestering

Accountant

Gecertificeerd Accountant

Alle taken van Accountant en:

- Expertise van de boekhouding

- Nazicht met attestering

- Bijzondere opdrachten

Belastingconsulent

Gecertificeerd Belastingadviseur

- Fiscaal advies

- Bijstaan Fiscale verplichtingen

- Vertegenwoordiging klant

Wie voorheen Accountant en Belastingconsulent was, draagt voortaan de titel ‘Gecertificeerd Fiscaal Accountant’.

Gecertificeerd Fiscaal Accountants

Bij Finum Accountants werken drie Gecertificeerd Fiscaal Accountants omringd door een team van enthousiaste medewerkers.

Kwaliteitstoetsing door IAB

In het kader van het toezicht op kwaliteit organiseert het IAB al enige tijd kwaliteitstoetsingen. Deze toetsing zal uitgebreid worden naar alle beroepsbeoefenaars. Hierbij wordt de kantoororganisatie en de kwaliteit van de cliëntendossiers bekeken.

Bij Finum Accountants hebben we deze toetsing het afgelopen jaar feilloos doorlopen.